Edelsteen Theologie

 

Eén van de "ondergeschoven" onderwerpen welke tevens een ontwikkeling genoemd mag worden is de zogenaamde Edelsteen Theologie.

 

Het was de befaamde Nederlandse edelsteenkundige / mineraloog Bolman welke ooit het boek: Edelstenen in den Bijbel heeft doen uitgeven (1938). Een buitengewoon interessant werk wat André er toe gebracht en geïnspireerd heeft zich, mede door zijn theologische studie, zich over vele jaren verder te verdiepen in dit onderwerp.

 

Edelsteen theologie houdt zich bezig met vragen als: waarom worden op bepaalde plaatsen in de bijbel bepaalde stenen genoemd, wat is de achtergrond alsmede de diepere betekenis hiervan hiervan?

Als meest bekende voorbeeld in deze de stenen welke geplaatst waren op de borstplaat van de hoge priester welke gelijk zouden staan voor de stammen Israël. (12 edelstenen).

Maar tevens de grondstenen van "het nieuwe Jerusalem", (12 edelstenen) wat was en is hun feitelijke betekenis, waarom juist deze stenen? Wat voor nut heeft de keuze van deze stenen ten aanzien van het nagestreefde? Welke diepere betekenis dichte men de gebruikte stenen toe?

 

In de Joods/christelijke geloof-geschriften word er meervoudig melding gemaakt van (edel-)stenen ieder weer in een eigen en unieke context.

Wat is de betekenis of de "verborgen achtergrond" van het feit dat er juist in een bepaalde bijbel passage een steen of mineraal genoemd wordt?

 

Maar buiten de stenen welke er in de bijbel genoemd worden waren het ook de vele "kerkschrijvers" welke de schone aanschijn en tevens werking van (edel-)stenen vanaf de jongste jaren na het begin van onze jaartelling beschreven hebben.

Wat is de feitelijke betekenis van de in oude joodse en christelijke geschriften genoemde edelstenen, waarom juist deze edelstenen?

 

Neem bijvoorbeeld een stukje tekst uit het Bijbelboek Job.

 

" 6. Saffier wordt gevonden in hun rots, en het houdt goudstof vast.

14. Het diepe zegt: "In mij is ze niet"; en de zee zegt: "Bij mij is ze ook niet".

15. Goud kan niet voor haar worden gegeven, noch kan er zilver worden gewogen om haar te betalen.

16. Ze is niet als goud van Ofir, of kostbare onyx en saffier.

17. Goud en kostbaar glas kan voor haar niet worden gerespecteerd, noch kan ze worden geruild voor goud.

18. Koraal en kristal worden niet tegen haar gewaardeerd; wie wijsheid heeft, heeft meer dan parels.

19. Topaz van Cush wordt niet gelijkgesteld aan haar, noch weegt het zuiverste goud tegen haar op.

20. Waar komt dan de wijsheid vandaan? En waar is de plaats van begrip?"

 

(Met saffier, ad 6, wordt de lapis lazuli bedoelt. In vroeger tijden werden vele blauwe stenen "saffier" genoemd en vele groene stenen, waaronder zelfs malachiet: smaragd.)

 

Als er daadwerkelijk onderzocht wordt wat de rol van edelstenen in oude religieuze geschriften heeft, wat de extra symboolkracht is, dan komt men alras tot verbazingwekkende conclusies welke tevens enorm veel vertellen over "het oude weten" wat men toentertijd had over stenen en mineralen. Veel "weten" wat feitelijk stoelt op kennis welke uit het oude Egypte overgenomen is.