Aan deze website wordt nog gewerkt

Home » Spiritualiteit

Spiritualiteit is zoveel meer dan het branden van een wierookje of kaarsje voor een Buddha beeld of andere beeltenis.

Spiritualiteit is een diepgaande innerlijke belevingswereld welke men naar de "buitenwereld" vorm kan en mag geven.

Hier dringt zich dan direct de vraag op: draagt een "spiritueel mens" door zijn uiterlijk, bijvoorbeeld kledij of sier, bij tot enige bewustzijnstoestand van spiritualiteit: neen.

Zoals Goethe in 1808 reeds schreef: "Geen persoonlijke God meer, geen kerkgenootschap meer, geen geloofsgemeenschap, geen kerk, geen morele wereldorde die ermee verbonden is - maar het gevoel van een alwetendheid en allesverbondenheid, emotionele overeenstemming met de wereld als geheel, het absolute als een codering voor de liefde."

De bestudering van het gegeven spiritualiteit is meer dan interessant en gaat vele malen verder en dieper dan wat de New-age beweging ooit in deze gebracht heeft.

De toepassing van spiritualiteit (in het dagelijks leven) gaat eveneens veel verder dan wat de New-age beweging ooit geprobeerd heeft te brengen als nieuwe vorm van bewustzijn.

 

In komende bijdrages en aanvullingen zal ik trachten op begrijpelijke wijze vorm te geven aan hetgeen spiritualiteit feitelijk zou kunnen zijn en hoe dit, indien gewenst, in het dagelijks leven te integreren valt.