Kan men "het" leven, de eigen levens beleving, in een filosofie vatten?

En zo ja, wat is dan feitelijk het belang om deze eigen beleving, deze eigen filosofie, te delen met anderen?

 

* Om met de eerste zin te beginnen, hier maak ik gebruik van de "platte" betekenis van filosofie, namelijk betrokken op mijn wezen of beleving van "zijn" en de positie welke ik mij hierdoor ten gevolgen vergun op "de wereld". De eigen levensfilosofie welke uiteraard een subjectief is.